TEULU UN O AELOADU GWREIDDIOL CGIC, FRANCIS HOWARD, YN SEFYDLU BWRSARI YN EI ENW

Cafodd y feiolinydd Francis Howard ei eni yn Abertawe yn 1929 i deulu oedd yn rhoi pwysigrwydd mawr ar gerddoriaeth. Yn ei arddegau, ffurfiodd yr Howard Piano Trio gyda'i chwaer hŷn a'i frawd iau. Roedden nhw'n adnabyddus iawn yn lleol, a daethant i sylw'r BBC yng Nghaerdydd. Arweiniodd hyn at ddarllediadau yn y gyfres o raglenni "Artistiaid Ifanc", ac er nad oedd yn gwybod hynny ar y pryd, dyma ddechrau cysylltiad hir â BBC Music yng Nghymru. Ar ôl chwarae mewn ambell i gerddorfa amatur a mynychu ysgol haf yn Sherborne Dorset, taniwyd awch y ddau frawd am sŵn mwy eang, ac felly yn 1946, cafodd y ddau glyweliad llwyddiannus ar gyfer cwrs cyntaf Cerddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru.

Yn ystod ei gyfnod fel Milwr Gorfod, ymunodd â'r Band Magnelaeth Frenhinol. Gan mai band gorymdeithio ydoedd, rhoddwyd clarinét iddo gyda'r cyfarwyddyd; "dysga hwn". Gwnaeth hynny, ac yn gynnar iawn roedd yn chwarae fel un o'r unawdwyr ar y clarinét. Fe'i disgrifiodd fel bywyd cerddorol anhygoel o amrywiol. Roedd cyngherddau'r Gerddorfa yn aryneilio â chyngherddau'r band, ac fel arweinydd grŵp bychan o chwaraewyr llinynnol yn bennaf, chwaraeodd mewn ambell i leoliad anghyffredin.

Yn dilyn Gwasanaeth Cenedlaethol, chwaraeodd gyda sawl cerddorfa yn Llundain, ond penderfynodd ddychwelyd i Abertawe ble roedd cyfleoedd am waith llawrydd ac i addysgu. Yn 1961 daeth yn aelod o Gerddorfa Gymreig y BBC, fel yr oedd yn cael ei hadnabod bryd hynny, ar ôl iddi gael ei hehangu ac roedd ei frawd iau oedd yn chwarae'r sielo eisoes yn aelod ohoni. Ar y pryd, roedd repertoire y gerddorfa braidd yn gyfyngedig, ond yn ystod y saith mlynedd ar hugain y bu'n chwarae gyda hi, gwelodd y Gerddorfa'n tyfu i faint symffonig llawn, gan weithio dan arweinyddion rhyngwladol a chwarae mewn neuaddau cyngherddau ar draws y byd. Roedd hefyd yn diwtor yng Ngholeg Cerdd a Drama Cymru (Brenhinol erbyn hyn), a daeth llawer o'i ddisgyblion yn aelodau CGIC ac ymhen amser, yn feiolinwyr proffesiynol.

Fe ymddeolodd yn 1987 oherwydd problemau cynyddol gyda'i olwg, ond roedd yn parhau i allu mwynhau teithio, yn enwedig pan aeth gyda'i wraig tra yr oedd hi'n ymgymryd â theithiau tramor fel Arholwr yr Associated Board.

Bydd ei ffrindiau, ei gydweithwyr a'i gyn-ddisgyblion yn ei gofio am amser hir, ac mae ei deulu, sydd yn ei golli'n fawr, wedi sefydlu bwrsari i chwaraewyr llinynnol o ardal Abertawe, er cof amdano.