17
Alumni CCIC
NYAW Alumni
English
02920 265 060
.

"Cefais flas am actio, a dymuniad i fod yn actor proffesiynol, fel aelod o Theatr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru. Gobeithio y bydd ThCIC yn cyflwyno eraill i’r gorau mewn hyfforddiant theatr a pherfformiad am amser maith eto – yr oedd bob amser yn waith caled ond yr oeddwn wrth fy modd!"

Matthew Rhys (cyn aelod ThCIC)


Cyrhaeddiad Byd-eang CCIC

Ydych chi'n gyn-aelod o un o'r Mudiadau Cenedlaethol?

Ble ydych chi'n awr? Beth rydych chi'n ei wneud erbyn hyn?

Mae sawl pen-blwydd pwysig yn digwydd i CCC a'i ensembles yn 2015 /16 ac rydym am ailgysylltu ac adnewyddu ein cysylltiad â chyn-aelodau ac aelodau cyswllt CCIC fel rhan o’n hymgyrchoedd cyrhaeddiad byd-eang a chyn-aelodau!

Mae ein hanes cyfunol yn rhychwantu'n agos at 70 mlynedd ac yn ystod y cyfnod hwnnw mae miloedd o bobl ifanc wedi mwynhau profiad y Nash fel actorion, dawnswyr, cerddorion, rheolwyr llwyfan a thechnegwyr, ac awduron. Mae rhai yn parhau i symud ymlaen mewn gyrfaoedd llwyddiannus yn y diwydiannau celfyddydau perfformio; mae eraill wedi dewis llwybrau gyrfa wahanol; mae rhai wedi aros yng Nghymru neu yn y DU ehangach ac mae eraill wedi ymgartrefu ymhellach i ffwrdd. Pa beth bynnag rydych chi’n ei wneud a pha le bynnag rydych chi, hoffem glywed gennych.

Peidiwch ag anghofio diweddaru eich manylion cyswllt yma er mwyn i ni allu rhannu newyddion am Gyn-aelodau ac anfon gwybodaeth am ddigwyddiadau'r dyfodol.