17
Dawns
Dance
English
02920 265 060
.

Mae Dawns Genedlaethol Ieuencitd Cymru (DGIC) yn darparu cyfleoedd hyfforddi a pherfformio o’r radd flaenaf i rai o ddawnswyr ifanc mwyaf talentog ac ymrwymedig Cymru. Mae’n cydio yn egni a brwdfrydedd pobl ifanc dros ddawns a dawnsio, ac yn sianelu hyn yn rym creadigol a chyfoes sy’n dathlu’r Dawns Ieuenctid gorau yng Nghymru heddiw.

DGIC 2017

Yn 2017, bydd CCIC yn ehangu ar y rhaglen lwyddiannus Step Up er mwyn ymgysylltu â mwy o ddawnswyr ifanc, ac i wella eu hyfforddiant a'u datblygiad trwy gydol y flwyddyn a hynny cyn clyweliadau DGIC yn 2018.

Ar gyfer pwy mae'r rhaglen?
Mae Step Up ar gyfer dawnswyr ifanc yng Nghymru (14-20 oed) sy'n cymryd rhan mewn dosbarthiadau dawnsio yn yr ysgol, coleg, mewn ysgol ddawns breifat a/neu gyda chwmni dawns ieuenctid lleol, ac yn dangos eu bod yn awyddus iawn i ymgymryd â heriau a phrofiadau ar lefel uwch.

Cafodd ymgeiswyr eu derbyn ar raglen Step Up trwy broses glyweld ym mis Ebrill, 2017.

Beth mae'n ei olygu?
Mae Step Up yn cynnig cyfle euraidd i dderbyn hyfforddiant dros dri chyfnod hyfforddi byr lle bydd cyfranogwyr yn datblygu dealltwriaeth a sut i arfer techneg dawns, egwyddorion coreograffi a pherfformio.

Gyda phwy bydd y dawnswyr gweithio?
Kerry Nicholls, yr artist dawns adnabyddus, sy'n parhau i arwain rhaglen Step Up DGIC.  Mae Kerry'n addysgu, coreograffu ac yn mentora ar raddfa eang ledled y byd; mae'n aml yn cael ei hystyried yn un o brif athrawon dawns gyfoes Prydain.

Mae Kerry'n gweithio gyda rhai o gwmnïau proffesiynol mwyaf blaenllaw Prydain (yn cynnwys cwmnïau Wayne McGregor, DV8 Physical Theatre a Michael Clark), a gyda'r prif ysgolion galwedigaethol ar hyd y wlad. Mae hi hefyd yn ddarlithydd gwadd blynyddol yn The Juilliard School yn Efrog Newydd, UDA. Cyfarwyddodd Kerry brojectau amrywiol yn ogystal â derbyn sawl comisiwn coreograffig rhyngwladol. Lansiodd ei chwmni eu hun, 'Kerry Nicholls Dance', yn 2012.

O dro i dro, mae DGIC a Kerry yn gwahodd tiwtoriaid achlysurol i weithio gyda dawnswyr Step Up ar draws technegau dawnsio ac arddulliau symud eraill.

www.kerrynicholls.com