17
Theatr
Theatre
English
02920 265 060
.

Mae Theatr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru (ThCIC) yn cynnig hyfforddiant a chyfleoedd perfformio o’r radd flaenaf i bobl ifanc. Mae ThCIC yn creu theatr gyfoes sy’n amrywiol ac yn cymryd risg ac ar flaen y gad ym maes theatr ieuenctid yng Nghymru. 

Mae ThCIC  yn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd hyfforddi a pherfformio cyffrous ac ysbrydoledig, gan gydweithio â rhai sy’n gweithio’n broffesiynol yn y maes. Caiff aelodau dethol eu gwahodd i gymryd rhan mewn un neu fwy o’r cyfleoedd hyn yn ystod y flwyddyn. Rydym yn chwilio am bobl ifanc greadigol a brwdfrydig sydd wrth eu bodd gyda theatr a pherfformio, ac yn gyffrous am ddysgu sgiliau newydd a gweithio gyda phobl newydd!

ThCIC 2017

Mae rhaglen Aspire ThCIC yn buddsoddi yn natblygiad actorion ifanc mwyaf addawol Cymru drwy ganolbwyntio ar sgiliau theatr graidd, dyfeisio, technegau perfformio, a theatr gorfforol.

Yn 2017, bydd CCIC yn ehangu ar y rhaglen lwyddiannus Aspire er mwyn ymgysylltu â mwy o actorion ifanc. Fe fydd hefyd yn ehangu'r rhaglen i ddarparu cyfleoedd datblygu ar gyfer pobl ifanc sydd â diddordeb mewn dylunio ac adeiladu set, gwisgoedd, goleuo a sain, a rheoli llwyfan.

Bydd ThCIC yn canolbwyntio yn gyfan gwbl ar ei rhaglen Aspire eleni, cyn y clyweliadau ar gyfer ThCIC 2018.

I bwy y mae?
Mae Aspire ar gyfer actorion ifanc yng Nghymru (14-20 oed) sy'n cymryd rhan mewn dosbarthiadau theatr yn yr ysgol, coleg, mewn ysgol theatr breifat a/neu gyda chwmni theatre ieuenctid lleol, ac sy'n anelu at lefel arall o her a phrofiad.

Roedd mynediad i'r rhaglen Aspire drwy broses clyweld ym mis Ebrill, 2017.

Beth mae'n ei olygu?
Mae Aspire yn cynnig cyfle euraidd i dderbyn hyfforddiant dros dri chyfnod hyfforddi byr lle bydd cyfranogwyr yn datblygu dealltwriaeth ac arfer perfformio a chefn llwyfan theatr.

Gyda phwy y bydda i’n gweithio?
Bydd Tonya Smith a Jain Boon yn arwain y rhaglen Aspire ochr yn ochr ag ymarferwyr profiadol o fewn y diwydiant.